. Akut lösemiler (ALL ve AML) | Prof. Dr. Ali Zahit BOLAMAN

Akut lösemiler (ALL ve AML) 

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ   (ALL)

·        Genellikle çocukluk çağının hastalığıdır.

·       Aniden ortaya çıkan halsizlik ile beraber hasta günler-haftalar içinde düşkün hale gelir. Boyun ve boğaz bölgesinde lenfadenopatiler oluşur. Vücudun farklı yerlerinde pıhtılaşma bozukluğunu gösteren örneğin dişeti kanaması, deri içine olan kanamalar olur.

·        Hastalarda sıklıkla lökosit sayısı artmıştır. Hastalarda anemi vardır,.Trombosit sayısı azalır.

·         Teşhis parmak ucundan alınan kanın ve kemik iliği incelemesi ile koyulur.

·        Çocukluk çağında ortaya çıkan ALL tedaviye iyi cevap verir. Tedavide kemoterapi uygulanır. Erişkin hastalarda akraba veya akraba dışı kök hücre nakli hayat kurtarıcıdır.

         

AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ (AML)

·        Sıklıkla ileri yaş hastalarda ortaya çıkar. Başlangıcında halsizlik ve yorgunluk yanında, deri içi veya altına kanamalar olur. Hasta günler ve haftalar içinde düşkün hale gelir.

·        Sıklıkla lökositoz vardır. Kendi içinde hücrelerin görümüne göre Mo, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 diye  alt guruplara ayrılır.

·        M3 gurubu promyelositik lösemi olarak bilinir. Akut promyelositik lösemili hastalarda damar içi pıhtılaşması sık gelişir. Hızla tedavi gerekir. Eskiden çok korkulan bu gurupta tam iyileşme oranı daha yüksektir.

·        Hastalığın seyrinde kullanılan kromozom veya gen anormallikleri hastalık seyri hakkında bilgi verir. Özellikle 8;21, 15;17 ve İnv 16 kromozom anormallikleri olan hastalar daha iyi seyreder. Eğer 3Den fazla çoklu kromozom anormallikleri var ise ve 5 ile 7. Kromozmda kopma söz konusu olduğunda hastalık daha ağır seyredebilir.

·        AML’nin tüm tiplerinde teşhis parmak ucu veya kemik iliğinden alınan kanın incelenmesi ile konur. Kemoterepi zorunludur.  Kemoterapi sonrası iyilik hali elde edilen hastaya genellikle kök hücre nakli gerekir.  Kök hücre nakline uygun olup olmadığını hastanın hekimi belirler.