. Waldenstrom Makroglobulinemisi | Prof. Dr. Ali Zahit BOLAMAN

Waldenstrom Makroglobulinemisi 

·       Waldenstrom adlı hekim tarafından bulunan genellikle ileri yaşta gözlenen nadir bir hastalıktır.

·       Bu hastalıkta kemik iliğinde lenfosit ve plazma hücre artışı bulunur. Kanda IgM düzeyi artar.

·       Hastalarda kanın akışkanlığının bozulması ile ilişkili hiperviskozite olarak adlandırılan ve ağız ve burundan kanama, göz içinde kanama ve ödeme bağlı bulanık görme şikayeti olabilir. Anemi gelişebilir.. Ayrıca hastalarda deride kolay çürük oluşumu, lenf bezi ve karaciğer, dalak büyümesi oluşabilir. El ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma (nöropati), öksürük ve nefes darlığı oluşabilir.

·       Tanı kemik iliğinde hastalıkla ilişkili hücrelerin gösterilmesi ve serum elektroforezi ile konur.

·       Şikayeti olmayan hastalarda tedavi gerekli değildir. Tedavi gereken olgularda rituksimab içeren tedaviler tercih edilir.