. Multipl myelom | Prof. Dr. Ali Zahit BOLAMAN

Multipl myelom 

                     MULTİPL MYELOM

•        Kemik iliğinde bulunan plazma hücrelerinin sayısının %10’dan fazla artan bu hastalık toplumda her 100.000 kişinin 5-20’sinde gözlenir.

•        Ortaya çıkmasında radyasyon, ziraat ile uğraşanlar, metal işçileri, aflatoksine maruz kalma, zirai ilaçlar ile karşılaşma, bazı ilaçların uzun süreli kullanılması, kozmetikler, saç boyaları ve hepatit virüsleri önemli rol oynamaktadır.

•        En önemli belirtileri kansızlık ile ilişkili halsizlik, yorgunluk, kemik ağrısı özellikle hareket etmek ile artan  bel ağrısı sık gözlenir. Hastalarda enfeksiyona yatkınlık vardır.  Solunum yolu enfeksiyonları gözlenebilir.. Böbrek yetmezliği gelişebilir. Kemiklerde kolay kırık oluşur. Geçmeyen ileri yaş hastalarda bel ağrılarında mutlaka myelom hatırlanmalıdır.

•        Laboratuarda kansızlık, sedimentasyon yüksekliği, total protein ve globin  düzeyinde artma, kalsiyum yüksekliği görülebilir.

•        Kemik grafilerind, PET-CT veya MR da  kafatası ve diğer kemiklerde anormallikler gözlenir.

•        Teşhis serum ve idrar elektroforaz, kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi ile konur.

•        Hastalarda tedavide  eğer hasta dinç görünümde ise kemoterapi sonrası kök hücre nakli yapılır. Kök hücre nakline uygun olmayan hastalar sadece  kemoterapi ile tedavi edilir.

 

Plazmasitom: Plazma hücrelerinin kemik iliği dışında bir bölgede tümör şeklinde ortaya çıkmasıdır. Çoğu zaman vücudun bir bölgesinde şişlik şeklinde kendini gösterir. Hastada biyopsi ile tanı konur. Kemik iliğinde hastaık yok ise hasta cerrahi, radyoterapi ile tedavi edilerek izlenir.