. Lenf bezi büyümesi yapan hastalıklar? | Prof. Dr. Ali Zahit BOLAMAN

Lenf bezi büyümesi yapan hastalıklar? 

·        Lenf bezleri vücudumuzda boyun koltuk alt ve kasık bölgeleri başta olmak üzere vücudumunzda bulunan kan ve bağışıklık sistemimiz ile ilişkili 1 cm’den küçük yapılardır. L

·        Lenf bezleri en az iki hafta 1 cm dan daha büyük ise hastalık belirtisidir.

 

·        Bulunduğu yerdeki büyüklüğü ile  göre hastalık belirtisi olabilme ihtimali farklı olabilir.

·        Boyun 1   cm den büyük

·        Koltuk altı 2 cm den büyük

·        Kasık 1.5  cm den büyük

·        Karın içi  2 cm den büyük

·        Göğüs içi 1.5 cm den büyük

·        Köprücük kemik üzeri hangi büyüklükte olur ise olsun

ENFEKSİYONLAR

·        Viral: İnfeksiyoz mononükleozu, hepatitler, herpes tipi virüsler, kızamıkçık , kabakulak, virus aşıları

·        Bakteriyel: Streptokok, Stafilokok, Kedi tırmığı hastalığı, Tifo, Brusella, Tüberküloz, difteri, lepra, okal abse ve infeksiyonlar

·        Paraziter: Toksoplazma, leishmania, flaria, trypanazoma.

·        Mantar hastalıkları

 

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İLİŞKİLİ

  • Romatoid artrit, Juvenil romatoid artrit, Mikst bağ dokusu hastalığı, SLE, Sjogren sendromu, Dermatomyozit,
  • Serum hastalığı,
  • İlaç hipersensitivitesi (difenil hidantoin,hidralazin, allopurinol, primidon, karbemezepin, altın tuzları),
  • Primer bilier siroz,

 

KÖTÜ HUYLU HASTALIKLAR

  • Hematolojik : Hodgkin ve Hodgkin dışı lenfomalar, akut lenfoblastik lösemi, kronik lenfositik lösemi, tüylü hücreli lösemi
  • Kanser metastazları

ENDOKRİN HASTALIKLAR :Hipertiroidi

DİĞER NEDENLER :Castleman, Sarkoidoz, Lenfomatoid granulomatozis, Ailesel Akdeniz ateşi (FMF), Şiddetli hipertrigliseridemi, konjestif kalp yetmezliği

 

LİPİD DEPO HASTALIKLARI :Gaucher, Febry, Nieman-Pick hastalıklar