. Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsinin yan etkileri var mıdır ? | Prof. Dr. Ali Zahit BOLAMAN

Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsinin yan etkileri var mıdır ?Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisinin yapılmaması gereken bir hastalık yoktur. Ancak çok şişman hastalarda teknik olarak yapılma da güçlük olabilir. Bu durumda sternum (iman tahtası) kemiğinden aspirasyon yapılabilir. Kemik iliği aspirasyonunun hastaya bilinen bir zararı yoktur.