. Lenf bezi büyümesi ne zaman hastalık göstergesidir ? | Prof. Dr. Ali Zahit BOLAMAN

Lenf bezi büyümesi ne zaman hastalık göstergesidir ?Lenf bezinin  1 cm’den fazla olan büyümesine verilen isimdir.  Bazı araştırmacılar bu Eğer bir kişide 2 haftadan daha fazla süre ile  lenfadenopati var ise bir hastalık göstergesi olma ihtimali yüksektir.  Bununla beraber lenf bezlerinin hastalık göstergesi olması bulunduğu yere göre değişiklik gösterebilir. Aşağıda bulunduğu yere göre hastalık göstergesi olabilecek lenf bezi büyüklükleri gösterilmiştir.

Boyunda >1 cm,

Kasık >1.5 cm,

Karın boşluğu > 2 cm,

Göğüs boşluğu > 1.5 cm,

Köprücük kemiği üzerindeki lenfadenopatilerin tümü.