. Lenfadenopatiye neden olan hastalıklar | Prof. Dr. Ali Zahit BOLAMAN

Lenfadenopatiye neden olan hastalıklarLenf bezinin büyümesine neden olan hastalıklar aşağıda gösterilmiştir.

ENFEKSİYONLAR

A)Viral: İnfeksiyoz mononükleozu, hepatitler, herpes tipi virüsler, kızamıkçık , kabakulak, virus aşıları

B)Bakteriyel: Streptokok, Stafilokok, Kedi tırmığı hastalığı, Tifo, Brusella, Tüberküloz, difteri, lepra, okal abse ve infeksiyonlar

C) Paraziter: Toksoplazma, leishmania, flaria, trypanazoma.

D) Fungal: Histoplazma, koksidomikoz, parakoksidomikoz.

E) Riketsiyal: Tifüs

F) Klamidyal: Lenfogranuloma venerum, trahom

 

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İLİŞKİLİ

A.     Romatoid artrit, Juvenil romatoid artrit, Mikst bağ dokusu hastalığı, SLE, Sjogren sendromu, dermatomyozit,

B.     Serum hastalığı,

C.     İlaç hipersensitivitesi (difenil hidantoin,hidralazin, allopurinol, primidon, karbemezepin, altın tuzları),

D.     Anjioimmunoblastik lenfadenopati,

E.      Primer bilier siroz,

 

KÖTÜ HUYLU HASTALIKLAR

A.     Hematolojik : Hodgkin ve Hodgkin dışı lenfomalar, akut lenfoblastik lösemi, kronik lenfositik lösemi, tüylü hücreli lösemi

B.     Kanser metastazları

 

4- LİPİD DEPO HASTALIKLARI

Gaucher, Febry, Nieman-Pick hastalıklar

5-ENDOKRİN HASTALIKLAR

Hipertiroidi

6- DİĞER NEDENLER

Castleman, Sarkoidoz, Lenfomatoid granulomatozis, lenfamatoid granülomatozis, Histiositik nekrotizan lenfadenit (Kikuchi), Massif lenfadenopatili sinüs histiositozu (Rozai-Dorman send),  Langerhans hücreli histiositozis, Ailesel Akdeniz ateşi (FMF), Şiddetli hipertrigliseridemi, konjestif kalp yetmezliği