. NONHODGKİN LENFOMA | Prof. Dr. Ali Zahit BOLAMAN

NONHODGKİN LENFOMA·       En sık görülen kötü huylu kan hastalığıdır. En sık diffuz büyük B hücreli NHL gözlenir. Daha sonra folliküler lenfoma sık görülür. Yaş ile görülme sıklığı artar.

·       Diffüz büyük B hücreli lenfoma en sık görülen tiptir. Hastalarda  başlıca şikayet vücudun herhangi bir bölgesinde ortaya çıkan lenf bezinde büyümedir (lenfadenopati). Lenf bezlerinin büyüklüğü 1-2 cm den dev boyutlara ulaşabilir. Hodgkin lenfomadan farklı olarak karın veya göğüs boşluğunda lenfadenopati ortaya çıkma olasılığı daha fazladır. Hodgkin hastalığına göre ateş, terleme ve kilo kaybı daha az görülür. Hastaların bazılarında kaşıntı olabilir. Hızlı seyredebilir. Kemik iliği ve iç organlar hastalığa yakalanabilir. Bazan lenf bezleri ileri decrede büyüyerek damar basısı yapabilir, bu durumda kol veya bacakta ödem gelişebilir. Göğüs boşluğunda gelişen lenfomalrda hastada göğüsde sıkıntı hissi, nefes darlığı olağandır. Tanı biyopsi ile konulur. Hastalarda evreleme için rutin kan ve biyokimyasal tetkikler yanında kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi ile PET-BT kullanılır.

·       Hastalığın seyrini gösteren DNA değerlendirilmesi ile karar verilen double hit ve triple hit lenfomaların seyri farklı olabilir.

·       Tedavi kemoterapi uygulamasıdır.  Standart olarak R-CHOP tedavisi verilir.  Ancak double hit veye triple hit adı verilen lenfomalarda ve Burkitt lenfoma veya lenfoblastik lenfomalarda kemoterapi daha yoğundur.  Hastalarda tedaviyi yönlendirme tedavi sırası veya sonrası muayene, laboratuar ve PET BT göre yapılır. Kötü seyreden lenfomalrda pekiştirme tedavisi olak kök hücre nakli uygulanabilir.

B hücreli lenfomalar

Büyük B hücreli

Folliküler

Mantle hücreli

Lenfoblastik

Lenfoplazmositik hücreli

 

          T hücreli lenfomalar

Anaplastik hücreli

Deri T hücreli lenfomalar