. Lökositoz nedir ve nedenleri nelerdir? | Prof. Dr. Ali Zahit BOLAMAN

Lökositoz nedir ve nedenleri nelerdir?     Lökositler vücudun savunma mekanizmalarıdır. İnsanlarda bir mm3 içinde 4.000 ile 10.000 arasında bulunur. Kendi içinde nötrofil, eozinofil, bazofil, monosit ve lenfosit olarak alt guruplara ayrılır. Lökosit sayısı 10.000/mm3 olur ise lökositoz olarak adlandırılır..

·       Lökositoz denildiğinde nötrofil lökositlerdeki sayı artışı anlaşılır.

·       Nötrofil lökositler başlıca olarak enfeksiyonlarda sayısı artar. Özelllikle de bakteriyel enfeksiyonlarda artmaktadır.

·        

Nötrofil lökositoz nedenleri

1-Normal şartlarda: Gebelik, aşırı stress

2-Bakteriyel enfeksiyonlar: Tonsillit, pnomoni, deride oluşan iltihaplar, menenjit

3-Yanık, gut hastalığı, enfarktüs

4-Mide barsak kanamaları

5-Bazı habis huylu hastalıklar

 

Eozinofil artış nedenleri

1.     Allerjik Hastalıklar: Astım, Kurdeşen, ilaçlşar, sigara içimi

2.     Deri Hastalıkları:Pemfigus ve Dermatitis herpetiformis.

3.     Parazitler: Trişin, Ekinokokkus, Şistomosiasis nadiren diğerleri

4.     Kan hastalıkları: Çeşitli lösemiler

 

Monosit artış nedenleri

1.     Tüberküloz, Bakteryel endokardit

2.     Sıtma

3.     Kortizon tedavisi

4.     Bazı habis huylu hastalıklar

5.     Bağ dokusu hastalıkları (Romatoid artri, lupus)

6.     Kolitis ülseroza, Crohn

 

      Lenfosit artış nedenleri

1.     Viral hastalıklar: Hepatitler, enfeksiyoz mononükleoz

2.     Brusella

3.     Lösemi ve lenfomalar