. Kongre/sempozyum görevleri | Prof. Dr. Ali Zahit BOLAMAN

Kongre/sempozyum görevleri
KONGRE, KURS, PANEL ve SEMPOZYUM KONUŞMALARI

 

1.     42. Ulusal Hematoloji Kongresi. Düşük Risk MDS de Eritropoietin Tedavisi. Satellit Konuşmacı 19-22 2016 Ekim Antalya

2.     EuroAsia 2016 kongre Multiple Myelom Oturum Başkanı Hilton Otel İstanbul

3.     5. Geriatrik Hematoloji Kongresi. KLL de Direncin Üstinden Geliniyor mu. 7-9 Konuşmacı Ekim Ankara.

4.     3. HOT Multiple Myelom Tedavisinde Lenalidomid ve Pomalidomid ile relap/refrakter myelomda uzun süreli hastalık kontrolü nasıl sağlanabilir Satellit 21-24 Eylül Kıbrıs

5.     3. Karadeniz Hematoloji Günleri KLL Tanı ve Tedavi Konuşmacı 26-28 mayıs 2016 Trabzon

6.     Ulusal kök hücre kongresi Kök Hücre Nakil Hastalarında anti fungal profilaksi Satellit Konuşmacı Antalya 4-8 Mart 2016

7.     Ulusal Aferez kongresi. 4-7 kasım 2015 İstanbul KML Oturum Başkanı

8.     19 Ekim  2015 internet üzerinden eğitim. Mantar profilaksisi kime yapılmalı. Konuşmacı

9.     Uluslararası Avrasya Kongresi. 14-18E kim 2015 Antalya. Lenfoma Oturum Başkanı

10.  Geriatrik Hematoloji Eylül 2015. Oturum Başkanı.

  1. AHOS Kongre 17 -20 Eylül Sakız Adası Multipl Myelom Oturum Başkanı

12.  8 Eylül 2015 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.   Myelom konferansı Konuşmacı

13.  HOD kongresi 10-13 Eylül 2015 Girne Kıbrıs  Multipl myelom biyolojisi ve lenalidomid tedavisi. Satellit konuşmacı

14.  5. LLM WOV otel Mayıs 2015 İstanbul. Hematoloji ve Enfeksiyon. Oturum  Başkanı.

15.   Mezuniyet sonrası Eğitim Toplantıları 8. Allojenik Kit Tedavisinde Profilaksi Ne Zaman ? Ne Sürede Olmalı ? Konuşmacı Akyaka Ottoman otel 11-12 Nisan Akyaka Muğla.

16.  Hematoloji Toplantıları Antalya. Relaps Refrakter Myelomda Tedavi Konuşmacı Satellit Mayıs 2014Antalya

17.  European Bone Marrow Transplantation Congress. Mart 2015 İstanbul Multiple Myeloma. Sözlü Sunu Oturum Başkanı

18.  8. Aydın Onkoloji Günleri. Kanser Epidemiyolojisi Oturum Başkanı Mayıs 2014 Kuşadası Pine By Otel

19.  Ege Bölgesi Uzmanına Danışın Toplantısı 5 Nisan 2014 Key Otel İzmir. Multipl Myelomda Tedavi İlkeleri. Konuşmacı

20.  EHOS Simpozyunu. 21-22 Mart 2014 Çeşme. Hematoloji Malignitelerde antifungal profilaksi.   Satellit konuşmacı

21.  7. Hematolojide Mantar Toplantısı. Kuşadası Double Tree Otel 14-15 Mart 2014.Kimlere profilaksi uygulanmalı. Konuşmacı  

22.  VIII: Kemik İliği Kongresi 5-8 Mart 2014Antalya. Kemik İliği Transplantasyonu sonrası aşılama Konuşmacı

23.  Ulusal Hematoloji Kongresi. Ekim 2013 Antalya. Oturum Başkanı.

  1. Mayo Clinic/Dokuz Eylul University Myeloma and Plasma Cell Disorders Days 8-9 Ekim. Çeşme Ilıca Otel 2013 Oturum Başkanı

25.  İç Hastalıkları Kongresi. Antalya Ekim 2013. Olgular ile kanamaya eğilim. Konuşmacı

26.  Aferez Kogresi Eylül 2013 Oturum Başkanı

27.  Aile Hekimliği Toplantısı Kan hücreleri ve periferik yayma Konuşmacı Mayıs 2013 Aksaray

28.  Aile Hekimliği Kongresi Kuşadası Pineby Eylül 2013 Yaşlıda Kronik Lösemiler Myeloma Konuşmacı

29.  Geriatrik Hematoloji Yaşlıda kronik lösemiler Eylül 2013 Ankara Konuşmacı

30.  İÇHEP. Türk Hematoloji Derneği İlaç Endustrisi Çalışanlarına Eğitim Toplantısı. 5. İstanbul WOW Otel 20 Ocak 2013Toplantı Düzenleyicisi  Kan hücreleri ve Anemiler, Nötropenik Ateş Konuşmacı

31.  İTP’de  Tanı ve Güncel Tedavi Yöntemleri 4 Mayıs 2012 Mvenpick Otel İzmir (Koordinatör, oturum Başkanı)

32.  7. Ulusal Kök Hücre Nakli Kongresi. Hematopoietik kök hücre nakil ünitesi enfeksiyon kontrol önlemleri  8-10 Mart 2012 Antalya Cornelia Otel Nilotinib (Konuşmacı ve Otorum Başkanı)

33.  İlaç endüstrisi çalışanları için Hematoloji Eğitim Proğramı 4 İstanbul. Febril Nötropeinler 14 0cak 2012 Konuşmacı

34.  Ege Mantar Toplantısı. Kılavuzlar eşliğide fungal enfeksiyonlarda tedavi 28 Mart 2012 Konuşmacı

35.  50 Türk Hematoloji Okulu Lenfoblastik Lenfomalar, Burkit Lenfoma

7-9 Nisan 2012 Konuşmacı

36.  50 Türk Hematoloji Okulu Kronik Lenfositer Lösemi 

7-9 Nisan 2012 Denizli Konuşmacı

37.  Türk Hematoloji Okulu Olgular Eşliğinde Anemilere Yaklaşım

7-9 Nisan 2012 Nisan Denizli Konuşmacı

38.  KML atolyesi. basamak KML tedavisinde yeni seçenek; yeni tanı kronik faz hastalarda nilotinib kullanımı 21 Nisan 2012 İzmir Konuşmacı

39.  Türk Hematoloji Okulu Okulu Olgular Eşliğinde Anemilere Yaklaşım. 26 Mayıs Eskişehir 2012 Konuşmacı

40.  Multiple myeloma olgular ile yaklaşım Ege Bölgesi Yan Dal Asistanlarına Yönelik Toplantı. 29 Ekim 2012 İzmir Konuşmacı

41.  Olgular Eşliğinde KML Tedavisinde Uzman Görüşü. Kılavuzlar Eşliğinde KML Tedavisi Ege Bölge Toplantısı Key Otel 22 Ekim 2012 İzmir Konuşmacı

42.  Selim Hematoloji Çalıştayı THD Nötropenik Ateş 4-6 Mart 2011 Antaya Konuşmacı

43.  4.Akademik Geriatri Kongresi. Anemilere Yaklaşım. 25-29 Mayıs Cornelia Diamon Hotel Antalya 2011 Konuşmacı

44.  Geriatrik Hematoloji Simpozyomu Akut Lösemiler Ankara Üniversitesi tıp Fakültesi 23 Eylül 2011 Konuşmacı

45.  Febril nötropeni simpozyumu: Mantar enfeksiyonuna yaklaşım. ADÜ deneyimi  25-27 şubat 2010 Bilkent Otel Ankara Konuşmacı

46.  Myelom hastalarına nasıl tanıyalım Konferans Anemon Otel Aydın 19 mart 2010. Konuşmacı

47.  Myelom hastalarına yaklaşım Ege dahili Tıp Bilimleri kongresi İzmir  9-11 Nisan 2010 Konuşmacı

48.  Aydın Onkoloji Günleri. Onkofarmakoloji Sempozyomu (24-27 mayıs 2010 Kuşadası Pine By. Nilotinib (Konuşmacı ve Otorum Başkanı, Hematoloji Kurs Başkanı Kongre Başkanı, Lenfoma Kursu Başkanı, Panelist )

49.  Trombositlerin Üretimi ve Fizyolojisi. 6. Semra Dündar Koagulasyon Çalıştayı. Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 18-21 Mayıs 2006 (Konuşmacı).

50.  Akut Lösemi tedavisinde ne değişti ?  Hematooljide Güncelleme 6-9 Mayıs 2010 Marmaris Konuşmacı

51.  Hematolojik Hastalıklar ve Çevresel Etkilenim  3. Çevre Hekimliği Kongresi Didim. 23-25 Haziran 2010 Konuşmacı

52.  Febril Nötropeniler ADÜ deneyimi Febril Nötropeni 21-24 Şubat 2009 Ankara  Konuşmacı

53.  Onkolojide Yenilikler Sempozyomu Kök Hücre uygulamaları Çeşme Sheraton Otel 8-10 Mayıs 2009  Konuşmacı

54.  Mantle Hücreli Lenfoma Aydın Onkoloji Günleri 8-11 nisan 2009 Pine By Otel Kuşadası Konuşmacı

55.  Multipl Myelom Tanı ve Tedavi Yuvarlak Masa Toplantısı  Aydın Onkoloji Günleri 8-11 nisan 2009 Pine By Otel Kuşadası Oturum Başkanı, Koordinatör

56.  Ege Onkoloji Günleri Üst GIS lenfomaları Ege Onkoloji Günleri 6-8 Mayıs 2008 Çeşme Sheraton Otel Konuşmacı

57.  Vasküler Patolojilerin Medikal Tedavisi. 1. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu  15 Mayıs-18 Mayıs 2008  Konuşmacı

58.  Multipl Myelom Ege İç Hastalıkları Toplantısı 28 Ekim 2008 İzmir Anemon Otel Konuşmacı

59.  Demir Eksikliği Anemisi Konferans 23 Şubat 2006 Hilton Otel İzmir Konuşmacı

60.  Filadelfiya Pozitif ve Yaşlı ALL Tedavisi. Akut Lösemiler Kursu 8-9 Nisan 2006Anemon Otel Aydın Konuşmacı

61.  V: Ege Dahili Tıp  Günleri 19-22 Nisan 2006 İzmir (Oturum Başkanı ve panelist)

62.  Mikozis Fungoides. THD Ekstranodal lenfomalar kursu. 13-14 mayıs 2006 Ankara Üniversitesi Ankara Konuşmacı

63.  Trombositlerin Üretimi ve Fizyolojisi. 6. Semra Dündar Koagulasyon Çalıştayı. Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 18-21 Mayıs 2006 Konuşmacı

64.  Myelom Günleri IV 24-25 Haziran 2006 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Anfisi İzmir Panelist

65.  Myelodisplastik Sendrom 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 16-20 Eylül 2006 Antalya Konuşmacı

66.  33. Ulusal Hematoloji Kongresi ve 1. Balkan Hematoloji Günleri  Antalya Ekim  2006 Panelist

67.  Ekstranodal Lenfomalar Kursu Ankara Üniversitesi 13-14 Mayıs 2006 Konuşmacı

68.  İç Hastalıkları Kış Okulu: Kanamaya Eğilim: 4-5 Mart Gaziantep Tuğcan Otel 2005 Konuşmacı

69.  Demir Eksikliği Anemisi. Adnan Menderes Üniversitesi Konferans Salonu. 29 Nisan  2005 Aydın. Konuşmacı

70.  Trombotik ve/veya kanamalı hastalıklarda klinik ve laboratuar yaklaşımları 19-22 Mayıs Gaziantep 2005 Konuşmacı

71.  Trombotik ve/veya kanamalı hastalıklarda klinik ve laboratuar yaklaşımları. Trombotik ve kanamalı hastalıklarda Klinik ve Laboratuar Yaklaşılmları 5. Koagulasyon Çalıştayı 19-22 Mayıs Gaziantep 2005. Konuşmacı

72.  Demir Eksikliği Anemisi; Adnan Menderes Üniversitesi Konferans Salonu. 07 Kasım 2005 Aydın. Konuşmacı.

73.  Onkolojide Arayışlar Sempozyumu 23-26 Haziran 2004 Kuşadası (Panelist).

74.  Trombosit Hastalıkları. Kemik İliği Transplantasyonu Kongresi 27-30 Ağustos 2003 Bakü-Azerbeycan. Konuşmacı

75.  Akciğerde Migratuar nodüller : Olgu sunumu. Ege İç Hastalıkları Toplantısı Ekim 2003 İzmir. Konuşmacı

76.  Trombositopeniler. Ege İç Hastalıkları Toplantısı Ocak 2004 İzmir. Konuşmacı

77.  Kök Hücre Nakli Sonrası Terminal Dönem Hasta Bakımı.Kan ve Kemik İliği Transplantasyonu Kursu. 17-18 Ocak 2004 Çeşme. Konuşmacı

78.  Otomatik Sistemde Hemogram Yorumlanması. Aydın Devlet Hastanesi Konferans Salonu. 11 Şubat 2004 Aydın. Konuşmacı

79.  Perioperatif Dönemde Hematolojik Sorunlar. Adnan Menderes Üniversitesi Konferans Salonu. 15 Mayıs 2004 Aydın. Konuşmacı

80.  Telomer ve Telomeraz Aktivitesi. Adnan Menderes Üniversitesi Konferans Salonu. 15 Mayıs 2004 Aydın. Konuşmacı

81.  Hipertansiyon ve Endotel. Anemon Otel 22 Mayıs 2004 Aydın.

82.  Kemoterapi ve Radyoterapinin Geç Hematolojik Etkileri. Onkolojide Arayışlar Sempozyumu 23-26 Haziran 2004. Konuşmacı

83.  Demir Eksikliği Anemisi. VI: Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 14-18 Eylül 2004 Antalya. Konuşmacı

84.  İç Hastalıkları Kış Okulu: Kanamaya Eğilim 4-5 Aralık 2004 Hilton Otel İzmir Konuşmacı

85.  İç Hastalıkları Kış Okulu 2-3 Aralık 2004 Hilton Otel İzmir (Panelist)

86.  İç Hastalıkları Aciller Kursu  4-5 Mart 2004 Gaziantep Üniversitesi (Panelist) Gaziantep Konuşmacı

87.  Anemili Hastaya Yaklaşım. Ege Dahiliye Günleri. Mart 14-18 İzmir 2003. Konuşmacı

88.  Trombofiliye Yaklaşım. Adnan Menderes Üniversitesi Konferans Salonu. Nisan 2003 Aydın. Konuşmacı

89.  Aktive Protein C Direnci. 29. Ulusal Hematoloji Kongresi 1-4 Ekim 2002 Antalya. Konuşmacı

90.  Hematolojide Yeni Kavramlar. Adnan Menderes Üniversitesi Konferans Salonu. Şubat 2002 Aydın. Konuşmacı

91.  Febril Nötropenili Hasta Tedavisi. Antibiotik kullanılımında güncel yaklaşımlar 19 Ekim 2001 Aydın. Konuşmacı

92.  Polisitemia Rubra Vera. 3.Ulusal İç Hastalıkları Kogresi 27-30 Eylül 2001 Antalya. Konuşmacı

93.  Bölgesel Acil Tıp Sempozyumu. Deprem Öncesinde ve Sonrasında Önlemler Sempozyumu: Afetlerde Kan Bankasının Önemi ve Görevleri.  20 Ocak 2000 Aydın. Konuşmacı

94.  Antibiotik kullanılımında güncel yaklaşımlar Ekim 2001 Aydın (Panelist)

95.  Kemik İliği Transplantasyonu Kongresi 27-30 Ağustos 2003 Bakü-Azerbeycan (Panelist)

96.  Hemopoetik Kök Hücre Nakli-Genel İlkeler. ADÜ Toplantı Salonu Ekim 2000 Aydın. Konuşmacı