. Yazar Olarak Yer Aldığı Kitaplar | Prof. Dr. Ali Zahit BOLAMAN

Yazar Olarak Yer Aldığı Kitaplar
KİTAP ADI      :  İMMÜNOLOJİ

            KİTAPEVİ        : SARAY KİTABEVİ

            YILI ve YERİ   : İZMİR 1993

            YAZARLAR    :  Zahit Bolaman

                                        Ekrem Müftüoğlu

                                         Şehmus Ertop

                                        Oktay Bilgir            

 

            KİTAP ADI      :  HEMATOLOJİ

            KİTAPEVİ        : ŞAHİN YAYINCILIK

           YILI ve YERİ   : DİYARBAKIR1994

            EDİTÖR          :  Ekrem Müftüoğlu

            YAZDIĞI KONULAR: Kronik Myelositer Lösemi

                                                   Myelodisplastik Sendromlar

                                                   Hematolojik Tetkikler

                                                   Multipl Myelomda Tedavi           

                                                   Aplastik Anemide Tedavi