. Venöz tromboz | Prof. Dr. Ali Zahit BOLAMAN

Venöz tromboz 

VENÖZ TROMBOZ-EMBOLİ

·       Genellikle derin tabakadaki toplar damarlar da oluşan pıhtı varlığına verilen isimdir. Genellikle bacaklar daha az olasılıkla kollarda meydana gelir. Burada oluşan pıhtı akciğere giderek akciğer embolisine neden olabilir. Bu nedenele klinik tablo venöz tromboemboli (VTE) olarak adlandırılır.

·       Sık gözlenir, her 100 kişiden 2-7’nde ortaya çıkar. Yaş ile görülme sıklığı artar.

 

Sık görüldüğü durumlar:

·       Kalıtımsal: Protein C ve S eksikliği, APC direnci, Faktör V Leiden, Protrombin gen mutasyonu

·       Sonradan olan:  40 yaş üzeri, uzun süreli hareketsizlik ve ayakta kalma (berber, kuaför), yakın zamanda geçirilmiş bir cerrahi işlem, habis hastalık varlığı, kalp yetmezliği, bacaklarda felç, gebelik, şişmanlık, hormon ilcaları kullanma, antifosfolipid antikor sendromu, hiperhomosisteinemi

 

·       Hastalarda daha evvel varis bulunabilir. Varisi olan hastalarda eğer bacakta pıhtı var ise pıhtının olduğu yerden itibaren şişlik artar, deride renk değişikliği-morarma oluşur, ağrı ortaya çıkar, ağrı ayağın üzerine basmak ile şiddetlenir. Her iki bacakta şişliğe bağlı çap farkı oluşur.

 

·       En önemli komplikasyonun pıhtının koparak akciğere gitmesi ve akciğer embolisi adı verilen hastalığa neden olmasıdır. Akciğer embolisi oluştuğunda hastada aniden nefes darlığı ve göğüs ağrısı oluşur. Öksürük ortaya çıkar. Kanlı balgam oluşabilir. HAsta morarır. Ağır olgularda hastanın yaşamı tehlikededir.

 

·       Tedavi öncelikle doğru teşhis konulmasına dayanır. Hastalara heparin başlanır. Beraberinde ağızdan etkili olan pıhtılaşmayı giderici ilaçlar (Coumadin, Dabigatran, Rivoraksaban)  verilir. Daha sonra heparin kesilir ve sadece hastada ağızdan pıhtılaşmayı engelleyici ilaçlar kullanılır. İlaçların kullanma süresi hastadaki klinik tabloya ve risk durumuna göre değişir.