. Kemik iliği aspirasyonu kimlere yapılmalıdır. | Prof. Dr. Ali Zahit BOLAMAN

Kemik iliği aspirasyonu kimlere yapılmalıdır.Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisinin gerekli olduğu hastalıklar

1-Aplastik anemi

2-Myeodisplastik sendrom

3-Multiple myelom

4-Lösemiler

5-Lenfomalarda evreleme için

6-Waldenstrom makroglobulinemisi

7-Çevre kanında anormalliklerin olduğu durumlar

8-Myeloproliferatif neoplaziler (Myelofibroz,

Polistimeia Vera, Esansiyel trombositemi)