. Anemi nedir ? | Prof. Dr. Ali Zahit BOLAMAN

Anemi nedir ?Anemi (kansızlık) nedir ?

Anemi; kanda bulunan ve hemoglobin adı verilen maddeni erkekde 13 gram kadında ise 12 gram ve daha az olmasına verilen isimdir. sağlıklı insanlarda hemoglobin erkekte 13; kadında 12 gram'ın üzerindedir.

Anemisi olan hastalarda başlıca yakınma halsizlik ve yorgunluktur. Hastaların şikayetleri özellikle uzun süreli yol yürüme ve  merdiven çıkmak gibi aktiviteler ile artar. Hemoglobinin görevi dokulara kan taşımak olduğu için kişilerde başında ağırlık hissi-sersemlik duygusu, konsantarsyon bozuklukları, efor ile gelen nefes darlığı ve çarpıntı başlıca şikayetlerdir. Anemi ile ilişkili belirtiler hasta yaşı, kansızlığın şiddeti, ortaya çıkma hızı ile yakından ilişkilidir. Yaşlı hastalarda anemi ile ilişkili kolay yorulma ve halsizlik daha ön plandadır. Buna karşılık kansızlığın çok ileri safhada olduğu ve yavaş gelişen kansız hastalarda şikayetler daha az belirgin olabilir. Bir hastada mide veya on iki parmak ülserine bir litre kanama  bağlı kanama sonrası hemoglobin düzeyi 10 gram'a düşen bir  hastada şuur kaybı oluşabilir, hasta yürüyemez hale gelebilir. Buna karşılık aylar içinde yavaş yavaş hemoglobin düzeyi 8 gram'a azalan hastada belirgin bir yakınma olmayacağı unutulmamalıdır.

Anemiler gıda ile ilişkili (Demir eksikliği, B12 vitamin eksikliği, folik asit eksikliği), kronik hastalık anemisi ve hemolitik anemiler diye sınıflandırılabilir. Kırmızı hücrelerin büyüklüğüne göre de küçük hücre çapına, normal hücre ve  büyük hücre çapına sahip hücreli olarak sınıflandırılabilir. Her bir sınıfa ait olanların nedenli ve belirtileri farklıdır.