. Hodgkin Lenfoma | Prof. Dr. Ali Zahit BOLAMAN

Hodgkin Lenfoma 

·       1832 yılında bir patolog olan Thomas Hodgkin tarafından tanımlanmıştır. Lenf bezlerinin kötü huylu bir hastalığıdır. Tüm lenfomaların %11’ni oluşturur.

·       Hastalarda  15-35 ve 50 yaş üzerinde daha sık görülür. En önemli belirtisi ağrısız lenf bezlerinde büyüme olmasıdır.

·       Lenf bezleri en sık boyun da büyür. Lenf bezlerinin büyüdüğü alana göre hastalık evreleme yapılır. Hastaların 1/3-4’nde B semptomları adı verilen ateş, terleme ve kilo kaybı (son 6 ayda vücut ağırlığının  %10’ndan fazlası) oluşabilir. Ateş hastaların %25’nde vardır. 1-2 hafta ateşli dönemi ateşsiz dönem izler.

·       Hastaların fizik muayenesinde en önemli bulgu lenfadenopatidir. Lenfadenopati lastik silgi kıvamında ve ağrısızdır. Karaciğer ve dalak büyüyebilir. Organ tutulumu nadirdir.

 

·       Patolojik olarak nodüler ve klasik olarak iki alt guruba ayrılır.

1-Nodüler lenfosit predominant Hodgkin lenfoma (HL)
2-Klasik HL
            a-Lenfositten zengin
            b-Karışık hücreli
            c-Nodüler sklerozan
            d-Lenfositten fakir

·       Hodgkin lenfoma hastalarında tedavi evreleme ile yakın ilişkilidir. Lenfadenopatilerin dağılımana göre yapılan evreleme de PET-BT oldukça yararlıdır.

·       Hastalarda ateş,  yalnız başına kemoterapi veya kemoterapi ile radyoterapi birlikte kullanılır. Başarı olasılığı %70-90 arasında değişir. Hastalığın tekrar etme olasılığı olabilir. Bu durumda farklı kemoterapi ilaçları veya Brentiksumab gibi bağışıklık sistemi aracılıklı tedaviler ya da kök hücre nakli uygulanır.